Megalitické stavby

Sú praveké a staroveké pamiatky, ktoré uchvacujú všetkých; aj ľudí, ktorých dejiny nie veľmi zaujímajú. Také sú egyptské pyramídy, francúzske a španielske jaskynné galérie, antické amfiteátre, megalitické stavby. Ohromujú svojou monumentalitou, dokonalosťou, veľkoleposťou. Megality ľudia obdivovali, aj keď ešte nepoznali ich pôvod ani históriu. Závideli ich šťastnejším krajinám a usilovali sa nájsť čosi podobné doma. Nebolo treba rovno Stonehenge, stačilo by oveľa menej efektnejší monument. Lenže malé monumenty sa bez histórie nezaobídu, neimponujú sami sebou, treba prinajmenšom dokázať, že patria do tej istej kategórie ako naozajstné megalitické stavby.

Stonehenge nie je civilizačný zázrak, osamelý jav, ale prejav doby. Aj na miestach bez takej efektnej architektúry možno hľadať príbuzné myšlienky. Môžu svedčiť o znalosti mesačných a slnečných cykloch, o úcte k slnku (letným aj zimným slnovratom), o kalendárnych systémoch a vydelenej vrstve ľudí poverených výkonom kultu. Nie namáhavo navŕšené kamene sú rozhodujúce, ale myšlienka, ktorá viedla k takej činnosti. A myšlienkou bol pevný bod v čase i priestore, praveký kalendár, ktorý bol rovnako potrebný pre obyvateľov pravekého Anglicka, Francúzska i Slovenska. Nemôže to byť zhoda okolností , že celý svet uctieva prakticky tie isté kulty Slnka i Mesiaca.

Dr. Pavel Dvořák

Kežmarok a okolie v historických dokumentoch

Multimediálna vystava TATRANSKÝ STONEHENGE – KRÁĽ ČASU