o.z. NEZDOLNÝ VRCH

Adresa: Garbiarska 1355/12, Kežmarok
Tel.: Rastislav Ferulík, predseda správnej rady +421 904 903 527,  Martin Krasuľa, člen správnej rady +421 905 142 629

O.Z. zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra SR, reg. Číslo VVS/1-900/90-48491, dátum zápisu: 21.4.2016.

Aktivity členov spojené s archeoastronomickým výskumom siahajú ešte pred oficiálny vznik združenia v r.2016:

  • časozber fotografického materiálu (od r. 2014)
  • geodetické & archeoastronomické zamerania megalitických lokalít   v okolí Kežmarku
  • vytvorenie časovej simulácie oblohy v staroveku z lokality Michalské   pole  s použitím astronomického sofvéru Stellarium
  • bádania v historických archívoch a knižniciach
  • 3D sken vzácneho sekeromlatu z Jeruzalemského vrchu v archíve   múzea  v Kežmarku, výroba jeho formy a odliatie bronzovej repliky
  • vytvorenie štúdie  na revitalizáciu oddychovej lokality Lesoparku   v okolí bývalého amfiteátra v Kežmarku
  • Mulitediálna výstava „Tatranský Stonehenge“, ktorá pomocou najmodernejších zobrazovacích a holografických technológií predstavuje príbeh krajiny pod najmenšími veľhorami sveta, kde kedysi stáli megalitické stavby funkciou podobné anglickému Stonehenge

V súčasnosti pracujeme na rozšírenej štúdii  Archeolesoparku zahrňujúcu aj samotný amfiteáter ako aj areál niekdajšieho hradiska  Jeruzalemberg. Prvotným  zámerom je podrobný archeologický výskum a následný vznik areálu lesnej pedagogiky, ako priestoru pre organizácie a skupiny, ktoré majú záujem o aktivity spojené so živou históriou. Štúdia bola predložená vedeniu mesta Kežmarok v r.2018 a rokovania na danú tému prebiehajú až do súčasnosti (2020).

V najbližšej dobe pripravujeme:

  • vydanie publikácie zhrňujúcej poznatky rozsiahleho výskumu
  • edukačné programy
  • rozvoj medzinárodnej odbornej i laickej spolupráce so zameraním na ďalší výskum a propagáciu regiónu