o.z. NEZDOLNÝ VRCH

Adresa: Garbiarska 1355/12, Kežmarok
Tel.: Rastislav Ferulík, predseda správnej rady +421 904 903 527,  Martin Krasuľa, člen správnej rady +421 905 142 629
 
 

Hlavnými aktivitami občianskeho združenia Nezdolný Vrch sú:

 • Podpora rozvoja infraštruktúry lokalít s historickým významom
 • Zlepšovanie povedomia obyvateľstva o dejinách Slovenska a Európy
 • Mimoškolské vzdelávanie mládeže a iných záujmových skupín
 • Publikovanie pôvodných a prekladových textov, historických dokumentov a pod., ktoré prispievajú k zvýšeniu povedomia laickej ako aj odbornej verejnosti
 • Podpora vytvárania a obnovy priestorov pre relax, edukáciu a športové aktivity zamerané na spoločenské komunity a to najmä rodiny s deťmi

Aktivity členov spojené s archeoastronomickým výskumom:

 • časozber fotografického materiálu, archeoastronomické pozorovania na lokalitách Michalské pole a Jeruzalemský vrch (od r. 2014)
 • geodetické & archeoastronomické zamerania megalitických lokalít v okolí Kežmarku
 • vytvorenie časovej simulácie oblohy v staroveku z lokality Michalské pole s použitím astronomického sofvéru Stellarium
 • bádania v historických archívoch a knižniciach na Slovensku ako i v zahraničí
 • 3D sken vzácneho sekeromlatu z Jeruzalemského vrchu v archíve múzea v Kežmarku, výroba jeho formy a príprava na odliatie bronzovej repliky
 • vytvorenie štúdie  na revitalizáciu oddychovej lokality Lesoparku v okolí bývalého amfiteátra v Kežmarku
 • multimediálna výstava „Tatranský Stonehenge“, ktorá pomocou najmodernejších zobrazovacích a holografických technológií predstavuje príbeh krajiny pod najmenšími veľhorami sveta, kde kedysi stáli megalitické stavby s kalendárnou funkciou
 • reportáže a príspevky o výskume megalitických stavieb pod Tatrami v televízii Markíza, STV a TA3
 • články v printovej a elektronickej verzii pre noviny a časopisy SR
 • predstavenie nášho archeoastronomického výskumu na konferencii o dejinách astronómie pod záštitou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Hvezdárne s planetáriom M.R.Štefánika v Hlohovci, Bezovec 2022 / https://www.astro.sk/iau100/bezovec/

 

V najbližšej dobe pripravujeme:

 • vydanie publikácie – almanachu – s názvom Tatry – krajina starovekých mýtov zhrňujúcej poznatky nášho rozsiahleho archeoastronomického výskumu
 • spustenie web stránky archeoastronómia.sk
 • populárno-náučný dokumentárny film o historickom význame krajiny pod Vysokými Tatrami
 • edukačné programy v oblasti archeoastronómie
 • rozvoj medzinárodnej odbornej i laickej spolupráce so zameraním na ďalší výskum a propagáciu regiónu