Naše občianske združenie a jeho činnosti, môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy priamo na účet o.z. Nezdolný Vrch

  • OTP Banka Slovensko a.s.
  • SK67 5200 0000 0000 1738 1735

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí takto podporili našu prácu a tým prispeli k popularizácii histórie